Web Hizmetleri

Web Hizmetleri

 • Yazılım ekibimiz tarafından yapılması mümkün olan web tabalı yazılımlar yapılarak kullanıma sunulmaktadır. Yapılması mümkün olmayan yazılımlar için önce açık kaynak kodlu bir çözüm olup olmadığına bakılır, eğer böyle bir çözüm bulunamazsa satın alma yoluna gidilmektedir. 
 • Üniversitemiz web sitesi ve birim web sitelerinin yapımı ve bakımı yapılmaktadır. 
 • Sempozyum, kogre, konferans gibi bilimsel etkinlikler için web sitesi ve web alanı hizmeti verilmektedir.

 

Web Tabanlı Bilgi Sistemleri

 • Daire başkanlığımız tarafından yapılan web tabanlı bilgi sistemlerin hepsi ÜBYS (Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi) olarak tek çatı altında toplanmıştır. 
 • ÜBYS sisteminde bulunan alt sistemler;
  • Web sitesi yönetim sistemi
  • Kamu konutları talep ve takip sistemi
  • Toplu E-posta gönderme sistemi
  • Anket sistemi
  • BAP sistemi
  • Stok takip sistemi
  • Laboratuvar cihazları takip sistemi
  • Spor tesisleri randevu sistemi
  • Bilgi edinme sistemi

 

Web Sitesi Yönetim Sistemi

 • Yeni web sitesi yapmak ve yönetmek için kullanılan bir bilgi sistemidir.
 • Yönetim panelinde bulunan "web sitesi oluşturma" formu doldurularak yeni web sitesi dakikalar içerisinde oluşturulabilir. 
 • Dinamik tema yapısı sayesinde web sitelerinin görünüşü koda müdahale etmeden hızlıca değiştirilebilir. 

 

Kamu Konutları Talep ve Takip Sistemi

 • Üniversitemizdeki kamu konutları için başvuru alma, puanlama ve sıralama işlemlerini yapar. 
 • Üst yöneticilere başvurularla ilgili raporları sunar. 
 • Takip sistemi sayesinde üniversitemiz kamu konutlarının dolu-boş durumları görülebilir. 
 • Takip sistemi sayesinde oturanların ne kadar süredir oturdukları ve ne kadar süreleri kaldığı görülebilmektedir. 

 

Toplu E-Posta Gönderme Sistemi

 • Üniversite personelimize toplu bir şekilde e-posta göndermek için kullanılan sistemdir. 
 • Tüm personele toplu bir şekilde e-posta gönderilebildiği gibi personel türü bazlı, unvan bazlı ve yetki bazlı olarak e-posta gönderilebilmektedir. 

 

Anket Sistemi

 • Üniversitemiz personeli için yapılan anketlerin sadece üniversite personelleri tarafından doldurulmasına imkan sağlayan bir sistemdir. 
 • Anket sonuçlarını çeşitli formatlarda raporlayabilmektedir. 

 

BAP Sistemi

 • Üniversitemizde gerçekleştirilen BAP projelerinin listesini tutar.
 • YÖKSİS'le entegrasyonu sağlar. 

 

Stok Takip Sistemi

 • Üniversitemizdeki tüm birimlerin kullanımına sunulmul bir sistemdir. 
 • Birimler kendi stoklarını tutabilir ve raporlayabilirler. 
 • Gerekli tutanakları sistem otomatik olarak oluşturmaktadır. 

 

Laboratuvar Cihazları Takip Sistemi

 

Spor Tesisleri Randevu Sistemi

 • Üniversitemizdeki spor tesisleri için randevu oluşturan bir sistemdir. 

 

Bilgi Edinme Sistemi

 • Bilgi edinme başvurusu alan bir sitemdir.
 • Yeni bir başvuru geldiğinde ilgili yöneticiyi mail yolu ile bilgilendirir.
 • Yönetim paneli sayesinde başvurular cevaplanabilir.
 • Başvurularla ilgili raporlar sunar.