Tarihçe

Tarihçe

Artvin Çoruh Üniversitesi 17 Mayıs 2007 tarihli ve 5662 sayılı kanunla kurulmuş ve bu kanun 29 Mayıs 2007 tarih ve 26736 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Artvin Çoruh Üniversitesinin kuruluşu ile Rektörlüğe bağlı olarak kurulmuştur.