Tamamlanmış Projeler

Faaliyet ve Proje Bilgileri

Üniversiteye bağlı tüm birimlerden gelen talepler, öncelikli olmak kaydıyla Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız tarafından incelenmekte, aciliyet ve önem sırasına göre  üniversite birimlerinin ve çalışanlarının beklentilerini azami ölçüde karşılayabilecek şekilde en ekonomik şartlarda, güvenilir, kaliteli ve sürekli bir hizmet anlayışı ile mevcut yürütülen projeler dahilinde cevap verilmektedir.

 

Üniversitemizde öğrenci ile ilgili işlemlerin günümüzün teknolojik imkânlarından yararlanarak, hızlı ve sorunsuz şekilde yerine getirilmesi amacıyla; maliyet, performans ve yeniliklere açık olan bir Öğrenci Otomasyonu alınmış olup tüm okullarımızda devreye girmiştir.

 

Üniversitemiz kütüphanesine alınan kitapların tasniflenmesi, kayıtlarının yapılması, kaydı yapılan kitapların ödünç verme işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve katalog tarama gibi işlemlerin yapılmasında Kütüphane Daire Başkanlığına yardımcı olarak tüm bu işlemlerin daha hızlı ve güvenli olmasını sağlayacak web ortamında çalışan bir Kütüphane Otomasyonu alımı yapılmış ve faaliyete geçirilmiştir.

 

Üniversitemizde çalışan akademik ve idari personelin bilgilerinin tutulduğu, Personel Daire Başkanlığının işlerini görebilecek ve esnek bir yapıya sahip olan Personel Otomasyonunun alımı yapılmış olup faaliyete geçirilmiştir.

 

Maaş hesapları Banka Listesi bankaya iletilmek üzere her ay hazırlanmıştır.

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın tüm birimlerimize verdiği bakım-onarım teknik servis işlemlerini tek bir otomasyon çatısı altında yürütebilmek ve internet üzerinden tüm birimlerimizin servisteki cihazlarının son durumlarını görebilmeleri ve sorgulayabilmeleri amacıyla Teknik Destek Programı çalışmalarına başlandı. Sistem-Veritabanı tasarlama çalışmaları sürmektedir.

 

Öğrenci kimlik basımı işlemi için alınan Kimlik Basım Cihazı sayesinde kimlik basım sırasında zaman kaybına neden olan fotoğraf yapıştırılma işlemi ortadan kalkmış ve barkodlu şekilde kimlik basılması tamamen üniversitemiz imkanlarıyla yapılır hale gelmiş ve dışa bağımlılık ortadan kalkmıştır. 

 

Üniversitemiz web sayfası yeniden düzenlenmiştir 

Üniversitemiz akademik personelinin yer aldığı akademik personelin yaptığı akademik çalışmaların bilgileri, yayın, tez, makale vb. Akademik Bilgi Sistemi ile düzenlemesi yapılabilir hale getirilmiştir. Yine bu otomasyon ile tüm akademik personel sorumlu olduğu öğrencilerin bilgilerini takip edebilir, notların girişini yapabilir.

Birimlerin ihtiyaçları olan lisanslı bilgisayar programlarının alımı yapılarak tüm bilgisayarlara kurulumu yapılmış ve personelin kullanımına sunulmuştur. 

 

Üniversitemiz telefon rehberi güncellenerek internet üzerinden sorgulanabilecek şekilde hazırlanmıştır. Birimlerden gelen talepler doğrultusunda birim tarafından bildirilen personele eğitim verilerek telefon rehberinin internet ortamında sürekli güncellenebilmesi için gerekli ortam sağlanmıştır. 

 

Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin tümü, farklı iletişim sistemleri ve bu sistemler üzerinde kullanılan, yine her türlü konfigürasyonlarını dairemiz çalışanlarının yaptığı özel cihazlarla (routerlar, layer3 switchler, wireless teknolojileri, SDSL, IDSL bridgeler, Long Reach Ethernet bağlantıları vb.) merkez kampüs içinde yeralan “Bilgi İşlem Sistemleri Merkezi” ‘ne bağlıdırlar.

 

Üniversitemiz internet bağlantısı bilindiği üzere Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Networkü (ULAKNET) üzerinden yapılmaktadır. Omurga üzerinde Üniversitemiz internet bağlantısı 1 Gigabit hıza ulaşmıştır. 

Üniversitemizin internet ve network bağlantılarında teknolojinin gerekleri yerine getirilmiştir. Bu kapsamda çıkış hızımızın ve Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullar ile Merkez Kampus arasındaki network bağlantı hızlarının artması ULAKBİM bütçesi ile doğru orantılı olup, birimler arasında internete bağlanma imkânları tanımaktadır.

SEM internet sitesi projesi tamamlanmış olup site kullanıma açılmıştır. 10.12.2023

Mühendislik Fakültesi Laboratuvarı tamamen yenilenmiştir. 15.12.2023

Kongre Merkezi' ne güvenlik kameraları takılmıştır. 14.12.2023

Şavşat MYO Laboratuvarı tamamen yenilenmiştir. 21.12.2023