Üniversitemizde Bilgi Güvenliği İletişim Rehberi Kapsamında Cumhurbaşkanlığı Dönüşüm Ofisi Denetimi Gerçekleşmiştir

27 Ekim 2023, Cuma 65

Kurumumuzda vaat edilen kalite ve beyan edilen bilgi güvenliğine uygun bir sistemin oluşturulduğunu, ilgili faaliyetlerin ve ilgili sonuçlarının Bilgi Güvenliği İletişim Rehberi' ne uygunluğunu, uygulanmakta olan Yönetim Sisteminin belirlenen hedefleri sağlamadaki etkinliğini tespit etmek ve Üniversiemizde oluşabilecek bilgi güvenliği risklerini en aza indirmek için Bilgi İşlem Daire Başkanı Ercan GÜLSUYU 'nun yönetiminde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından denetim faaliyeti gerçekleştirilmiştir.