Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Toplantı Hâlinde...

19 Aralık 2023, Salı 107

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personeli Daire Başkanımız Ercan GÜLSUYU'nun katılımıyla toplanmıştır. Toplatıda Üniversitemizde ve Başkanlığımızda yapılması gereken işler konuşulmuş (Laboratuvarların yenilenmesi, Felaket Kurtarma Merkezi' nin bir ana önce kurulması, turnike sistemi için gerekli görüşmelerin yapılması). Projelrimizin hızla devam etmesi karara bağlanmıştır.