Yazılım Hizmetleri


 Kimlik Paylaşım Sistemi Web Sitesi:
 •  İçişleri Bakanlığı tarafından kurumumuza verilen kullanıcı adı ve şifre ile tüm vatandaşların kimlik bilgilerine ulaşmamıza imkân sağlanmıştır. Tüm Türkiye’deki kişi bilgilerinin görüntülenmesinin oluşturabileceği güvenlik kaygısından dolayı kurum içerisinde hangi personel tarafından sorgulama yapıldığını öğrenebilmek için her personele kullanıcı adı ve şifre vererek personeli takip etmek için başkanlığımızca kimlik paylaşım web sitesini yapıldı.
 •  Kimlik paylaşım web sitesi sayesinde kullanıcıların kişi bilgilerine web ara yüzü ile ulaşmalarına imkân sağlandı. 
 •  Kimlik paylaşım web sitesinde sekiz adet servis kullanıma açıldı ve kurum bünyesinde yetkili kişilere kullanıcı adı ve şifre verilerek erişim sağlandı. 
 •  Bu sistemin güvenliği için kullanıcı adı ve şifrenin yanı sıra sistem kurumun ip aralığı dışından bir ip ile açılması engellendi. 
 • Personelin şifresini kurum içersinde başka birilerine kaptırması durumu içinde sorguyu yapan bilgisayarın ip adresinin de veri tabanında tutulması ile sorgulamayı yapan kişinin tespiti daha da kolaylaştırıldı. 
 •  Geriye dönük bir araştırma yapılması durumunda hangi kullanıcının hangi bilgisayardan hangi sorgulama tipini kullanarak hangi tarihte sorgulama yapıldığını çıkarabilecek veri tabanı kayıtları üniversitemiz server’larında tutuldu.

 Kimlik Paylaşım Sistemi Web Servisleri:

 •  İçişleri Bakanlığının kurumumuza vermiş olduğu şifreyi değişik otomasyon firmaları ile paylaşmamak için içişleri bakanlığının bize sunduğu web servisinin kurumumuz server’ları üzerinden bir kere daha servis edilmesi gerekiyordu. .Net ortamında yazılan web servisi yazılımı ile genel şifre ile alınan veriler kurumumuz tarafından firmalara dağıtılan farklı şifrelerle bağlanan firmalara genel şifre gösterilmeden tekrar servis edildi.
 •  Geliştirmiş olduğumuz yazılım XML tabanlı olduğundan tamamen platform bağımsızdır. 
 •  C# ile program geliştiren bir firma ile JAVA programını kullanarak yazılım geliştiren bir firma herhangi bir sorun yaşamadan verilen servislere erişebilir.
 •  Geliştirilen yazlım ile şuan için firmaların istekleri doğrultusunda üç adet servis çalıştırmaktadır.
 •  Yazlım geliştirirken hassasiyet gösterdiğimiz modülerlik özelliği sayesinde yazılım yeni istenebilecek servislere kısa zamanda cevap verebilecek durumdadır.
 •  Geliştirmiş olduğumuz yazılım şuanda personel otomasyonu ve öğrenci işleri otomasyonu tarafından kullanılmaktadır.

Kimlik Basım Cihazı Alımı:

 •  Üniversitemizde çalışan akademik ve idari personel ile öğrencilerimize verdiğimiz kimlikler şimdiye kadar çevre illerdeki özel firmalar tarafından basılıyordu. Gerek mali açıdan gerek esnek kart dizaynı açısından avantajlı olacak kart basım cihazını ve çipli kimlik kartları ihale yaparak satın alındı.
 •  İki adet kart basım cihazı ile 3500 adet çipli temassız (Mi-fare) kart satın alındı.
 •  Kimlik basımlarının akademik dönem başlarında özellikle öğrenci kimliklerinin hızlı bir şekilde yapılması için ve oluşabilecek arızalardan dolayı sistemin tamamen durmaması için kimlik basım cihazını iki adet alındı. 
 •  Şu anda çipli kimlikleri kullandığımız bir saha bulunmuyor ancak yakın gelecekte yapılacak yatırımları da düşünerek kimlik kartlarını çipli olarak istendi.

 Sunucu Alımı:

 •  Üniversitemizde gerek otomasyonların bulunduğu server’lar gerek web sitesinin bulunduğu server’lar gerekse de mail server ve diğer küçük sistemler çoğunlukla masa üstü bilgisayarlarda yada donanım olarak yeterli olmayan küçük server’larda tutuluyordu. Sistemlerimizin hızlı ve düzenli çalışabilmesi için dört adet yüksek donanımlı server alımı yapıldı.
 •  Almış olduğumuz dört adet server öğrenci işleri otomasyonu, personel otomasyonu, kütüphane otomasyonu, mail server, DNS server, Web server, muhasebe yazılımları, güvenlik kamera akışları, DHCP server, kimlik paylaşım sistemi ve diğer küçük yazılımların hepsine fiziksel olarak yetmeyeceği için server’lar üzerinde sanal server’lar oluşturma yoluna gidildi.
 • Server’larımız iki ayrı konfigürasyonda olup birinde 72 GB RAM bulunurken diğer tip sunucuda 24 GB RAM bulunmaktadır.
 •  Özellikle 72 GB RAM bulunan server’lar sanallaştırma için müsait server’lardır. Bu server’lar üzerinde yedi adete kadar sanal server oluşturulabilir.
 •  Bu sanal server sayısı yukarıda belirtilen uygulamaların hepsine bir adet sanal sunucu olacak biçimde yeterli olmaktadır. 
 • Tip1 sunucularımız üzerinde 146 GB x 2 depolama kapasitesinde  15K disk hızında SAS disk bulunmakta ve sekiz adete kadar disk takılıp RAID yapılabilmektedir.
 •  Sunucu üzerindeki diskler HOT-SWAP özelliğine sahip olduğu için sunucuyu kapatmadan diskler takılıp çıkartılabilir.
 • Yine bu sunucularda 72 GB RAM bulunmakta. 
 •  Bu serverların storage ünitelerine yüksek hızda bağlanabilmeleri için iki adet fiber portu bulunmaktadır. Bu portlardan birisi devre dışı kaldığında diğeri devreye girip sunucun storage ünitesindeki disklerle olan bağlantının devamlılığını sağlaması mümkündür.
 •  Cihazın kapanması durumunda bile ulaşılıp açılması ve bazı yönetimsel işlerin yapılabilmesi için bir yönetim portu bulunmaktadır. 
 •  Tip 2 sunucularımızda yukarıda belirtilen özelliklerin çoğuna sahip sadece 24 GB RAM var ve storage ünitesine yüksek hızda bağlanması için fiber portu bulunmuyor.
 •  Sunucuların güç üniteleri iki adet olup birbiri ile yedekli çalışabilir olup çalışma anında sökülüp çıkartılabilir.

 Veri Yedekleme Sistemi Alımı:

 •  Otomasyonlar, mail sunucu ve web sunucu gibi verileri günlük değişen ve saklanması gereken sistemlerimiz için veri yedekleme sistemi alındı.
 •  Aldığımız bu sistem yüksek depolama kapasitesinin yanı sıra değişik tipte RAID yapıları ile verinin kaybolmasını önleyici bir yapıya da sahiptir.
 •  Veri depolama sistemi beraber alınan sunucu sistemlerle uyumlu bir yapıya sahip olup sunuculara direk yerel hard diskmiş gibi görev yapabilmektedir.
 •  Veri depolama sistemi 6 x 450 GB depolama kapasitesine sahip 15 K disk hızında SAS disk ile 6 x 2 TB  depolama kapasitesinde 7.2 K disk hızında SATA disklere sahiptir.
 •  Bu sistemde şuan için boş disk yuvası bulunmamaktadır, ancak ekstra disk rafları alınarak 120 adet disk yuvasına kadar genişleyebilir bir yapıya sahiptir.
 •  Sistem üzerinde sekiz adet sunucu bağlantıları için fiber port bulunmaktadır.

 Ağ Güvenlik Cihazı Alımı:

 •  Üniversitemizin bütün internet trafiğinin önüne saldırıları önlemesi, gerekli yönlendirmelerin yapılması ve yasal zorunluluklardan dolayı tutmamız gereken arşivleri tutması için daha önceden almış olduğumuz ağ güvenlik cihazı hızla artan üniversite internet trafiğini süzemeyecek duruma gelmişti. Üniversitemiz trafiğini hem daha hızlı hem de daha güvenli kılmak için yüksek hızlarda trafik süzebilen ağ güvenlik cihazı ve üç yıllık lisans alımı yapıldı.
 •  Almış olduğumuz ağ güvenlik cihazı sayesinde kendisi üzerinde tanımlı olan ve sürekli olarak genişleyen virüs tanımları sayesinde üniversitemiz ağı dışarıdan gelecek saldırılara karşı güvenli durumdadır. 
 •  Cihazın kolay kullanılabilen web ara yüzü sayesinde üniversite ağında bir çok yönetimsel işleri hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmektedir.
 •  Üniversite ağını değişik gruplar halinde VLAN’lara ayırıp her birisine ayrı profiller atayarak internet erişimini çeşitli kategorilerde filtrelenebilmektedir. Örneğin kütüphanede ve güvenlik birimlerinde interneti komple yasaklarken öğrencilerin kullanımında olan laboratuarlarda bir takım kısıtlamalar getirirken akademisyenlerin bulunduğu bölümlerde kısıtlamaları minimum düzeyde uygulamak mümkündür. 
 •  Yine bu cihaz sayesinde ilçelerde bulunan uzak birimlerimizin internetini seyitlerde toplanıp yönetimde kolaylık sağlanabilmektedir. 
 •  Cihazın sağladığı raporlama yazılımları sayesinde canlı olarak ve geriye dönük olarak uç birimlerin oluşturdukları trafikleri upload ve download bazında izlenebilmektedir.

 Anahtarlama Cihazı Alımı:

 •  Yeni açılan birimlerimiz ve yeni atanan personellerden dolayı internet sağlamamız gereken bilgisayar sayısı artınca yeni anahtarlama cihazları almak gerekti. 
 •  Yeni açılan ve eski donanımla seyitlerle bağlantı kuran uç birimlere routing özelliği olan anahtarlama cihazları koymak gerekirken, yeni oluşturulan bilgisayar laboratuarlarına ve bina içindeki artan personel bilgisayarlarına layer2 anahtarlama cihazları koymak gerekiyordu. Bu çerçevede 7 adet routing özelliğine sahip 48 adet 10/100/1000 porta sahip anahtarlama cihazı, 9 adet layer2 48 adet10/100 porta sahip anahtarlama cihazı ve 3 adet layer2 24 adet 10/100 porta sahip anahtarlama cihazının satın alındı.
 •  Almış olduğumuz routing özelliğine sahip anahtarlama cihazlarının dört adetini hat artırımına gittiğimiz Sağlık Yüksek Okulu, Sürekli Eğitim Merkezi, Arhavi Meslek Yüksek Okulu ve Hopa Meslek Yüksek Okuluna metro internet bağlantısı ile seyitler yerleşkesine bağlamak için kullanıldı.
 •  Almış olduğumuz anahtarlama cihazları elimizde bulunan lisanslı yazlımla uyumlu şekilde çalışabilmektedir. 
 •  Bu sayede uzak birimlerdeki anahtarlama cihazlarının tek tek portlarına kadar merkezden konfigürasyon yapabilme imkanına sahip olundu.

 Öğrenci İşleri Otomasyonu Alımı:

 •  Geçen yıl test amaçlı kullanılan otomasyonun gerek eksik ara yüz, gerek yeni standartlardan uzak olması açısından vazgeçmek durumunda kalındı. Yeni bir öğrenci işleri otomasyonu alımı için İstanbul, İzmir ve Ankara’daki çeşitli firmaların sunumları izlendi. Bazı firmalar da üniversitemize davet edilip yazılımlarını sunmalarını istendi. Son olarak maliyet, performans ve yeniliklere açık olan bir otomasyonda karar kılındı.
 •  Daha önce kullanılan otomasyonun bir hayli eksik ara yüzünün olması sebebi ile öğrenci işleri dairesinin yapması gereken rutin işleri Bilgi İşlem Daire Başkanlığı teknik ekibi SQL sorguları yaparak karşılamaya çalışıyordu. 
 •  Yeni alınan otomasyonun detaylı ara yüzleri ve özellikle de dinamik raporlama yapabilmesinden dolayı öğrenci işleri personeli bilgi işlem dairesine ihtiyaç duymadan neredeyse bütün işlerini yapabiliyor.
 • Alınan otomasyon web tabanlı olduğu için tüm güncellemeler ana sunucuda yapılmakta ve bütün kullanıcılara anında yansımaktadır. Üstelik personellerin bilgisayarlarına herhangi bir şey kurmaları gerek yoktur. 
 •  Sunucudan yapılan ayar ile izin verilen ip aralığındaki bütün bilgisayarlar web tarayıcısına ilgili yolu girdiklerinde direk otomasyona ulaşabilmektedir. 

 Personel Otomasyonu Alımı:

 •  2010 yılı başında Personel Daire Başkanlığı henüz otomasyon kullanımına geçmemişti. Test amaçlı kullandığı otomasyonda da dairenin işleyişi için eksikler olduğunu bildirdiler. Birisi test amaçlı kullandığı mevcut yazılım olmak üzere çeşitli illerden dört adet firma ile bazılarına biz giderek bazıları da kendileri gelerek irtibata geçildi. Sonuç olarak personel dairesinin işlerini görebilecek ve esnek bir yapıya sahip olan personel otomasyonunu alımı yapıldı.
 • Personel otomasyonun sık kullandığı kişi bilgilerinin veritabanına yazılması işi için iç işleri bakanlığının sunmuş olduğu servisleri kullanılmakta. Bu servis üniversitemize tahsis edilen kullanıcı adı şifre ile yapılmaktadır. 
 •  Ancak firmalarla bu şifreyi paylaşmamak için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak bir servis yazılarak personel otomasyonu ile haberleştirildi. Firmadan teknik arkadaşlarla irtibata geçilerek birimimiz tarafından hazırlanan servisi kullanmaları sağlandı.

 Kütüphane Otomasyonu Alımı:

 •  Test amaçlı kullandıkları otomasyondan memnun olmayan kütüphane ve dokümantasyon dairesindeki personel ile yapılan araştırmalar sonucunda dairedeki işleyişi kolaylaştıracak web tabanlı bir otomasyon alımı yapıldı. 
 •  Kütüphane ve dokümantasyon dairesinde daha önceden kullanılan otomasyonun özellikle web tabanlı olmayışı ve katalog taramada kategorize etmekte yaptığı hatalarla yeni otomasyonda karşılaşılmadı.
 •  Yeni alınan otomasyonun kullandığı veritabanı yönetim sistemi FileMaker iken eskisi Oracle idi. Eski veritabanına kaydedilen verilerin yeni otomasyona taşınması için eski otomasyonun veri tabanın tablo yapısını analiz ederek gerekli tabloları ve ilişkileri firmaya iletildi. 
 •  Bu sayede kütüphane ve dokümantasyon dairesindeki personel tekrar binlerce kitap için aynı verileri girmek zorunda kalmadı.

 Veritabanı Yönetim Sistemi Alımı: 

 • Üniversitemizde kullanmakta olduğumuz özellikle otomasyonlar ve kendi geliştirdiğimiz orta ölçekteki yazılımların verilerinin saklanması için bir veri tabanı yönetim sistemi alınması gerekiyordu. Veri tabanı yönetim sistemi olarak otomasyonlarımızın çoğunun kullanmakta olduğu ve dünyada en önde olan firmalardan biri olan Oracle veri tabanı yönetim sisteminin süresiz lisansı alındı. 
 •  Otomasyonların yanı sıra kendi geliştirdiğimiz yazılımlar içinde gerek veri depolama kapasitesi gerekse de veri bağlantı hızının yüksek olmasından dolayı Oracle işimizi kolaylaştırmaktadır. 
 •  Oracle’ın almış olduğumuz sürümü Standart Edition şu an itibarı ile üniversitenin veri depolama ihtiyacını karşılayabilecektir.