Kalite Politikamız

Kalite Politikası ve Hedefleri

Üniversitenin kalite politika ve faaliyetlerini destekleyen bir kalite politikası yürütülmektedir.

 

  • Yasal gereklilikler ve mevzuat doğrultusunda kalite süreçlerinin işletilmesine destek sağlamak
  • Paydaş memnuniyetini artırmaya yönelik süreçleri sürekli iyileştirmek için sürdürebilir mükemmellik anlayışını oluşturmak
  • Kurumsal kültürün oluşumunu ve sürdürülebilirliğini sağlamak,
  • Teknolojinin yeniliklerini takip ederek üniversitemiz  birimlerinin, öğrencilerin ve paydaşlarının sunulan hizmetlerden en iyi şekilde faydalanmalarını sağlamak ve hızlı, güvenli ve verimli hizmet sunmak
  • Üniversitemiz  akademik ve idari yönetim, araştırma-geliştirme, eğitim - öğretim, topluma katkı ve destek süreçlerin yönetilmesi kapsamında gerekli bilişim altyapısını, hizmet ve yazılımları geliştirmek
  • Sunulan hizmetlerimizden memnuniyet düzeyini arttıracak sürekli iyileştirme faaliyetlerini yürütmek, uluslararası sandartlarda sürdürülebilir hizmet vermek için kurumumuzdaki tüm süreçlerde etkin kalite yönetim sistemlerini oluşturmak ve yürtümek

Üniversitenin kalite politikası ve hedeflerine ulaşmak için tıklayınız