İdari Hizmetler


2009 yılı içerisinde Üniversitemiz idari işlerinin daha verimli yürütülebilmesi amacıyla gerekli olan Lisans ve Yüksek Lisans düzeyinde öğrenci otomasyonları, kütüphane otomasyonu, personel otomasyonu alınmış ve deneme aşamasından geçirildikten sonra 2010 yılı içerisinde belirtilen yazılımların hak alımları yapılmıştır. Ayrıca İşletim sistemi, antivirüs ve program yazılımlarının alımları da 2010 yılı içerisinde gerçekleştirilmiştir.
  •  “Öğrenci Bilgi Sistemi” adı ile Lisans ve Yüksek Lisans düzeyinde öğrenci otomasyonu faaliyete geçirilmiştir.
  •  “Akademik Bilgi Sistemi” adı ile akademisyen hocaların ders notlarını girebilecekleri, öğrenci bilgilerine erişebilecekleri otomasyon sistemi faaliyete geçirilmiştir.
  • 2009 yılında deneme aşamasında kullanılan “Kütüphane Otomasyonu” 2010 yılında hak alımı yapılarak aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır.
  • Üniversitemiz personel bilgilerinin tutulduğu “Personel Otomasyonu” nun hak alımı yapılarak 2010 yılında faaliyete geçirilmiştir. 
  • Tüm idari personelimize ve danışmanlık, bölüm başkanlığı v.s. idari görevi bulunan akademik personellerimize masa üstü bilgisayar ve yazıcı dağıtılmıştır. Dağıtımı yapılan tüm yazıcı ve bilgisayarların yerinde kurulumu yapılmış kullanıma hazır halde teslim edilmiştir.
  • Üniversite bünyesinde yapılan konferans, seminer ve sunumlarda gerekli olan her türlü teknik destek başkanlığımızca sağlanmıştır.